Uppvärmningsalternativ


Uppvärmning av hemmet är en viktig fråga ur flera aspekter. Dels har uppvärmning och el en ekonomisk innebörd. Vilket alternativ lämpar sig egentligen bäst för ditt hus så att du kan bo och leva så billigt som möjligt? Vidare uppstår frågan om ditt alternativ är miljövänligt; även om du har valt en effektiv metod så kanske ditt val orsaker skador på miljön.

Ditt val av uppvärmning beror givetvis på hur du bor. Har du en lägenhet, en villa, ett fritidshus eller ett radhus?

Alla är inte alltid insatta i uppvärmningsmetoder och kan därför inte ställa alla alternativ mot varandra. Låt oss titta kort hur några vanligt förekommande uppvärmningsmetoder fungerar.

Pellets och ved – Bränslepellets är ett slags biobränsle i pelleterad form som kommer från olika torkade sågspån av trä. Många villaägare har bytt ut oljepannan i förmån för pellets- eller vedeldning som är ett mer ekonomiskt alternativ. Dessutom är det mycket smidigare med bränslepellets än en större och osmidig oljepanna. Ett alternativ för många har varit att installera en braskamin i villan för att kunna stödelda i de fall man väljer att ha olje- eller eluppvärmning kvar.

Braskamin

Solenergi – Fler och fler har börjat med solfångare för att medelst solceller generera elektricitet. Det är en dyr uppstartskostnad om man vill ersätta tidigare alternativ med solceller. Däremot är alternativet billigare på längre sikt och ett av de mest miljövänliga alternativen som finns.

Bergvärme – För att generera bergvärme används en pump för att utvinna energin. Skötseln är relativt enkel men kostnaden är dessvärre hög. Metoden hjälper oss dock att skära ned på elkostnaderna.

Fjärrvärme – En vanligt förekommande metod idag för lägenheter och radhus är fjärrvärme. Det är ett förhållandevis billigt och ett miljövänligt alternativ som distribueras ut via ett kraftverk ut till ett större område av hushåll. Uppvärmningen ger därifrån genom radiatorer.

Direkverkande el – Elpriserna hoppar ständigt upp och ned. Trenden går förmodligen mot att elpriserna kommer att stiga. Fördelen med elvärme är att det är billigt och saknar installationskostnader. Rädslan för höga priser vad gäller direktverkande el har gjort att många valt andra alternativ.