Stensätta infarten?


Infarten till ett hem är något som många inte prioriterar i första hand. Vanligtvis blir det mycket fokus på huset och den övriga tomten och infarten brukar ofta lämnas i det skick den är när man flyttar in. Dock är infarten mycket viktig för helheten av hemmet, det är det första man ser när man hälsar på. Man kan göra mycket på en infart, välja mellan olika material och designa den på olika sätt. Idag tänkte vi kort gå igenom att stensätta uppfarten, något som verkligen gör ett lyft.

När ska man välja stensättning?

Det enda som styr om man kan göra en stensättning på infarten, är egentligen underlaget och ytan. Har tomten bra underlag att lägga på och finns det tillräckligt med yta att anlägga en steninfart? Har man det är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Det enda man måste tänka på är att ju mer markarbete som behöver göras innan, desto dyrare blir arbetet i slutändan. En helt plan, fast markyta är det absolut lättaste underlaget att utgå ifrån.

Infart i marksten

Utföra arbetet själv eller anlita entreprenad?

Nästa fråga om man bestämt sig för en infart som är stenbelagd är om man ska göra arbetet själv eller anlita entreprenad. En viktig aspekt att tänka på här är att det är ganska tidskrävande att anlägga en infart i sten och det krävs viss kompetens för att infarten ska hålla i tid. Anlitar man en stenläggare har denne god kunskap i markförhållanden och hur just ert underlag lämpar sig för stenbeläggning. Om man väljer entreprenad har de också tillgång till de maskiner som behövs för arbetet, både vid markarbetet och vid stensättningen vilket underlättar mycket.

Väljer man dock att göra arbetet själv är det viktigt att inte slarva och framförallt att lägga god tid på markarbetet. En felaktig lutning på underlaget kan ge förödande konsekvenser när inte vattenavrinningen fungerar som den ska, eller ett för mjukt underlag kan göra så att stenläggningen på sikt kommer att bli ojämn. Så tänk er noga för vad ni väljer.

Dock bör nämnas att när stenarna äntligen är där och infarten är färdig, är det verkligen värt all tid och alla pengar som spenderats. Ni har då en personlig, tålig och unik infart som kommer att brukas i många år framöver.