Självförsörjande är modernt


Nollenergihus, eco-living och självförsörjning har varit trendiga begrepp på andra håll i världen under flera år och har precis börjat komma till Sverige där vi börjar få upp upp ögonen för ett mer hållbart sätt att leva.

Som husägare går det att leva med minimal påverkan på miljön om engagemanget och kunskapen finns och dessutom skapa ett eget litet ekosystem och slippa beroendet av massproduktion.

Odla egen mat

Att odla egen mat

Definitionen av mat varierar mellan människor men att leva på det man själv odlar och föder upp är fullt möjligt och behöver dessutom inte vara så svårt som man kan tro. För den som bor i ett villaområde och inte på en stor bondgård kan det bli lite knepigare i Sveriges klimat, men med en grönsaksodling och några hönor kommer man faktiskt riktigt långt.

Att odla pumpor, rotfrukter, kål och grönsaker brukar inte vara något större problem om du har jordplättar, tålamod och en vilja att lära dig hur du ska sköta dina odlingar på bästa sätt. Ett problem kan vara att på ett mindre område få igång något slags spannmålsproduktion och få tillgång till animaliska ”produkter”, vilket förstås är enklare på en gård. Med en egen kompost slipper du slänga matsopor och får dessutom gödsel till dina odlingar.

Borra en egen brunn

Egen vattenförsörjning är inte så ovanligt i Sverige. Ca 15% av alla svenskar får sitt vatten ur egen brunn och myndigheter som Livsmedelsverket och SGU kan hjälpa till med rådgivning och riktlinjer. Upptag av grundvatten kan ske på olika sätt och du har olika förutsättningar  beroende på var du tänker anlägga brunnen. Det finns både fördelar och nackdelar med en egen brunn men om du har planer på att skapa ett hem som är självförsörjande i övrigt, kan du enklare hitta en större tomt om du inte har krav på kommunalt VA.