Riva och bygga nytt hus


Vare sig du ska riva eller bygga nytt hus på tomten måste du ansöka om bygglov eller rivningslov hos kommunens byggnadsnämnd. Det är först efter godkännande från dem som du kan påbörja dina planer.

Riva hus

Rivningslov

Rivningslov krävs om du ska riva en byggnad (stommen inkluderad), om du river en fullständig del av byggnaden som en veranda samt om du flyttar en byggnad från en plats till en annan på tomten. Det finns fall där du behöver göra en anmälan istället för att söka om rivningslov.

Ska du riva ett hus eller någon annan byggnad på tomten krävs det givetvis bra verktyg. I de allra flesta fall utförs rivningen av proffs men har du kunskaperna som krävs kan du hyra verktyg. Det gäller också om du utför mindre rivningsarbeten. Amas har ett stort utbud av olika verktyg för att underlätta rivningen av din byggnad.

Bygglov

Enligt lagverket behöver du bygglov om du utför någon typ av utökning av fastigheten som utökar dess yta. Det inkluderar också inglasade verandor. Det finns vissa tillfällen då du inte behöver ansöka om bygglov och det är när du bygger en skyddad uteplats, anordnar ett skärmtak eller om du bygger en friggebod på tomten. Planerar du att göra någon av följande alternativ så läs noga igenom de regler som finns om placering och liknade på tomten för uppbyggnad av friggebodar och så vidare.

Alla andra slags nya byggnader kräver bygglov. Är du osäker på om byggnaden du ska bygga behöver lov kan du vända dig till byggnadsnämnden som finns i din kommun. Ligger din byggnad i ett område med detaljplan krävs det även lov för att få göra yttre förändringar, som att byta material på taket eller måla om huset. Du kan läsa mer i Boverkets informationsbroschyr.