Håll ditt vatten rent


Vatten är bland det viktigaste vi har i vårt hem, vi måste kunna använda det för att rengöra både våra saker och oss själva, men främst av all måste vi kunna dricka det.

830978-faucet

Rent vatten

Vatten vi släpper ut

Den största andelen av befolkningen i Sverige bor i ett hushåll som är anslutet till ett kommunalt reningsverk. Det är faktiskt så många som 85%. Resten av befolkningen har enskilt avlopp eller är utan avlopp, som till exempel enkla fritidshus. Allt som allt är det uppskattat att omkring 40% har undermåligt avlopp, vilket innebär att man löper risk att förorena både sitt eget eller grannarnas dricksvatten, men även ytvattnet som både människor och djur kommer i kontakt med.

Vatten vi släpper in

Har man eget avlopp har man oftast också eget dricksvatten, och det händer att dricksvattnet förorenas av intilliggande avloppsanläggning. Med egen brunn måste man själv ha koll på dricksvatten, och ett bra sätt att göra detta är att regelbundet ta vattenprover och skicka in för analys. Har man för höga halter av ett eller annat ämne kan det vara så att man behöver installera ett vattenfilter. Utan ett filter riskerar man till exempel att kläderna blir missfärgade i tvätten på grund av för hög järnhalt, men andra föroreningar kan orsaka allvarliga hälsoproblem, arsenik är ett av dem, det förekommer naturligt i grundvattnet men för höga halter kan orsaka tumörer på och i kroppen.

Vattenfilter

Det finns en mängd olika vattenfilter som alla ämnar att rena vattnet från en eller flera ämnen som annars kan vara skadliga. Bland dessa finns till exempel järn- och manganfilter, nitratfilter, radonfilter, uranfilter och humusfilter. Ett humusfilter tar bort förmultnade växter ur vattnet, som annars missfärgar det gulaktigt. Detta och många andra kan man skaffa genom ett företag som Renton.

Frågor om vattnet

Om man har några frågor om sitt vatten bör man först prova att kontakta kommunens miljöförvaltning. Livsmedelsverket är annars den nationella myndighet som ansvarar frågor rörande dricksvatten som tas ur enskilda brunnar.