Funktionellt och modernt hem


KökAtt inreda hemmet är helt klart något som är trevligt, inte minst när man har möjligheten att göra lite som man själv tycker och tänker, utan större ekonomiska bekymmer. Men vad är då ett modernt och funktionellt hem?

Fler kooperativ

I en artikel skriven av Skanska så berättar man att om man ska tro forskare och olika vetare inom området så kommer sättet vi bor och lever på att förändras rätt så drastiskt från hur det har varit under väldigt lång tid. Man tror att nästa generation kan komma att bo mycket större utsträckning i kooperativ eller kollektiv. Lite tillbaka till 70-talets radhus och kollektivboenden. Det innebär att den privata sfären som vi känner den idag kommer att, om inte upplösas, förändras drastiskt.

Dock så kan hemmen förstås komma att utformas utifrån de olika behoven som människorna bor där har. Exempelvis en familj där både barn, förälder och farförälder bor i samma bostad, då måste hemmet förstås anpassas till de olika behoven.

Smarta funktioner

Hemmet i både nuvarande form och det som morgondagen kommer att bjuda, har och kommer att ha en del smarta funktioner. En tidigare smart funktion som blev populär är carporten, ni vet porten till garaget som plötsligt hade en motor, och du med en fjärrkontroll inifrån bilen kunde öppna den.

En annan, kanske lite modernare funktion som också är motordriven, är moderna solskydd i form av markiser där du slipper veva ut dem som ”förr i tiden”. Idag har solskydd som markiser även andra funktioner än bara att skydda mot solen. Vi läser på www.alltisolskydd.se att de av företag även används som en slags reklamyta. Och detta är väl kanske lite definitionen av smarta funktioner, de kan användas till fler än en sak.

Multifunktionalitet

Om det finns någon korrelation eller inte är svårt att svara på i det här sammanhanget, men i nämnda artikel från Skanska så berättar man även att moderna hem ska ha just en slags multifunktionalitet. Kök och vardagsrum kan tänkas flyta ihop ytterligare, samtidigt som garderober i ena stunden ska vara en garderob, men i nästa stund kunna transformeras till att bli till sovrum för bebisen – alternativt mobila väggar som placeras i större rum för att på sätt skapa tillfälliga mindre rum.