Fräscha upp villan


4356702-abandoned-farm-house

Efter ett par år behöver alla hus omvårdnad. Färgen flagnar, oljepannan behöver bytas ut, kök och badrum behöver renoveras eller kanske taket läcker.

Är det så att villan ska säljas, ja då kan hela huset behöva en rejäl genomkörare både invändigt och utvändigt. Eller så ser det lite moloket ut när svarta prickar börjat synas på fasaden och de en gång vita fönstren fått röda partier där färgen flagat och den gamla färgen syns.

Dåliga fönster ger ett dåligt energivärde och släpper ut stor del av värmen som går förlorad i ett hus. Man kan välja att byta fönster själv eller ta hjälp av en firma.

Fasaden tillhör det utvändiga skyddet mot väder och vind och det är därför viktigt att underhålla den. Har färgen flagat, ska den gamla färgen skrapas bort innan man målar. Brädor som blivit dåliga av fukt eller angrepp, ska bytas ut och först grundmålas.

Ett takbyte kan behövas med tiden. Har man tegeltak kanske det räcker att byta ut några tegelpannor. Det kan ändå vara ide att se hur läkten som pannorna vilar på ser ut. Vid läckage kan dessa ha ruttnat upp liksom underliggande material blivit förstört.