Fördelar med golvvärme


1214206-underfloor-heating-with-stairs

Att ha golvvärme i ett land som Sverige som är kallt den större delen av året borde nästintill vara allmänrätt. Det är inte bara varmt och mysigt utan minst lika praktiskt och ekonomiskt.

Det underbart varma golvet

Golvvärme är äldre än gatan då romarna tidigt insåg storheten med golvvärme. De experimenterade med den i såväl badanläggningar som bostadshus och palats, men tekniken de använde skiljde sig betydligt från vår moderna. De använde eldstad medan vi drar värmekablar eller vattenfyllda rör i slingor under golvet. Det finns många fördelar med dagens golvvärme, och du kan läsa om några av dessa i en artikel från Vi i Villa. Det blir bland annat mindre kvalster på ett varmt golv vilket kan underlätta för allergiker och dem som är känsliga för damm. Golvvärme är inte bara behagligt då rummet värms upp underifrån, utan ger också en jämnare temperatur och bättre komfort då den blir jämnt fördelad i rummet. När du väl har installerat golvvärmen kommer du fråga dig själv hur du kunde överleva vinterhalvåret innan den – det upptäckte romarna för redan tvåtusen år sedan!

Så skaffar du golvvärme

Det finns en rad leverantörer av golvvärme, så det gäller att hitta rätt för att få till den golvvärme som passar ditt rum bäst. Kungliga Tekniska Högskolan lade grund för en typ av golvvärme som många företag använder sig av, vilket innebär en egentillverkad och patenterad golvvärmeskiva som man monterar på ytan. De limmas, skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på det bjälk- eller underlag som redan finns i rummet. Ur komfort, ekonomisk och flexibilitets synpunkt är den här typen av golvvärme ett av de bästa alternativen.

De andra alternativen är elvärme eller vattenburen värme. Den vattenburna värmen är rör där varmt vatten cirkulerar, medan elvärmen består av värmekablar som har högt motstånd så att dessa alstrar värme. Sedan får du välja mellan total- eller komfortuppvärmning beroende på vad som passar ditt behov. Läs en gång till och tänk igenom ditt beslut, så slipper du dyra misstag!