Ett varmare hem


107159-control-unit

Det finns många sätt att värma hemmet på, vi har tidigare tagit upp metoder som golvvärme, men här vänder vi oss mot några vanligare alternativ och ser hur de fungerar.

Elpanna

En elpanna är inte speciellt dyr och tar heller inte upp stor plats, men priserna på el har stigit de senaste åren och elpriserna i framtiden anses vara något av en osäker faktor för villaägare. I nuläget är kan det därför vara värt att titta på andra alternativ. Är man dessutom miljömedveten bör man veta att med större behov än utbud importeras den el vi behöver. Detta kan många gånger komma från fossila bränslen något som ju get stora utsläpp av koldioxid.

Värmepump

Värmepumpar tar in värme från omgivningen och för in den i bostaden. En värmepump förbrukar en hel del el, beroende på vad man jämför med, så detta är något av samma fråga som en elpanna. Igen så kan ju detta leda till samma situation som ovan där Sverige behöver importera el från andra länder.

Pelletspanna

På sätt och vis finns det flera likheter mellan en pellets panna och en oljeledning. I båda faller har man en panna för att sköta förbränningen, en bränsleleverantör till tillhandahåller det man bränner, och ett förråd där man lagrar sitt bränsle.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är inte ett enda typ av system, hur värmen produceras kan variera från verk till verk, men att få fjärrvärme går alltid till på samma sätt. Finns det en fjärrvärmeledning i närheten av bostaden kan man ansluta sig till denna genom att betala för att dra en anslutningsledning till en undercentral i ens eget hus. Detta är en väldigt praktisk form av uppvärmning och tar inte upp mycket plats i bostaden. Mer information kan man hitta på SvenskFjärrvärme.se.

Bergvärme

Bergvärme är ett system bestående utav ett flertal hål borrade in i bergrunden. Varje hål är ca 90-200 meter djup. Nere i berget har man en nedkyld vätska som man sedan använder för att utvinna energi ur berget Denna energi är så kallad geoenergi. Bergvärme är idag ett av de bättre metoderna att värma ditt hus om du bor kring bergen. Det är lite kostsamt men en mycket bra investering.

Solvärme

Solvärme tar hjälp utav solens egna energi. Man ska inte förknippa detta med solenergistekniken för elproduktion. Solvärmesystemet nyttjar två delar som tillsammans samlar upp solenergin. Den första delen fungerar på det sätt att det finns en solfångare som omvandlar solstrålar till värmeenergi. Den andra delen är en vätskebur som har både solfångaren, vatten och ett frostskyddsmedel. Ibland är det istället en typ av solvärmeolja. Oljan finns då man behöver något som inte kokar lätt, kokpunkten ligger nämligen på 200 celsius.