Ett säkert hem


Hemmet är förmodligen din dyrbaraste plats i livet. Där samlar du värdesaker och minnessaker och där ska du kunna känna dig trygg. Oavsett om det är dag eller natt eller om du är bortrest ska ditt hem kunna vara så pass skyddat att du slipper vara orolig.

Säkerhetslarm hemIdag har många hemförsäkringar vilket täcker stora kostnader i fall olyckan eller tjuven skulle vara framme. Men vid tidpunkten hemförsäkringen träder in kan mycket redan ha gått förlorat. Av den anledningen bör ett hem alltid säkras i förebyggande syfte.

Säkerhetsdetaljer

Det finns idag en mängd olika säkerhetsdetaljer som minskar risken för t.ex. inbrott och andra skador på ditt hem. En av de smidiga säkerhetsanordningar som finns på marknaden är hemlarmet som gör att du har ständig uppsikt över ditt boende.

Hemlarmet finns i olika utföranden, för olika behov, och ser till att någon, antingen du själv, någon annan eller SOS alarm blir kontaktad då larmet går.

Oavsett om du bor i lägenhet eller hus kan ett larm öka din och din familjs trygghet och skydda ditt boende och dina värdesaker medan du slipper oroa dig medan du t.ex. är borta på semester.

Skalskydd

För att skydda ditt boende kan du också använda olika slags skalskydd och lås som gör det mycket svårt eller omöjligt för en tjuv att slå till. Många gamla lås i hus och lägenheter är inte tillräckligt bra för att stå emot ett inbrottsförsök. Detta är en svag punkt som många tjuvar utnyttjar, ofta mitt på ljusa dagen. Genom att förse ditt boende med säkerhetslås på fönster och dörrar och montera inkrypningsskydd vid källarfönster, har du minimerat risken för att någon ska kunna ta sig in i ditt hem. Du kan också tala med ditt försäkringsbolag om att få ditt moderna skalskydd premierade.

Brandvarnare

Du ska alltid ha en brandvarnare i bostaden, det är en billig livförsäkring. Men om du upptäcker en eldsvåda utan goda förutsättningar att kunna släcka den, kan du inte skydda ditt hem. Med en brandsläckare och brandfilt ökar du chansen att kunna släcka elden och en brandstege kan i slutändan rädda ditt liv om olyckan är framme. Ett hemlarm kan också varna dig vid rökutveckling om det är kopplat till en detektor. Om en brand utvecklas då någon är hemma finns möjlighet att minska eldens spridning och öka säkerheten genom att ha rätt brandskydd hemma.

Hemförsäkring

Vi nämnde i inledningen att trots att man har en hemförsäkring som täcker stora kostnader som kan uppstå om något blir stulet eller vid brand, så kan mycket vara förlorat. Det handlar förstås om saker som inte går att ersätta eftersom de har ett annat värde än just penningvärdet. Med det sagt så vill vi även ha sagt att alla bör ha en hemförsäkring.

Oavsett om du tycker att det du äger inte är värt speciellt mycket eller det bara handlar om ett tillfälligt boende så behöver du försäkringen. Den ger ett övergripande skydd som förutom just ersättning för ägodelar som stjäls eller förstörs, också innefattar rätts- ansvars- och överfallsskydd. Dessutom så innehåller många hemförsäkringar ett reseskydd upp till 45 dagar. För mer information om Hemförsäkringar och andra försäkringar, besök Konsumentverkets hemsida.

Att se till att boendet är säkrat mot oförutsedda händelser är en investering för hela familjen och för ditt hem.