Egen brunn


Förr i tiden så grävde var och varannan efter egen brunn, det hörde liksom till att ha tillgång till eget vatten. Tillgången till ett bra vatten är en nödvändighet för oss i dag, och vanligtvis så finns tillgången via det kommunala vattennätet. 

Eget vatten

rent-vattenMen ibland så måste man ordna detta med vatten på egen hand då det inte finns kommunalt vatten i närheten. Nu för tiden så borras det efter vatten av brunnsborrare, borrföretaget kommer och undersöker möjligheterna och besiktigar tomten innan borrning. Det är viktigt att det sker på rätt sätt och att man får ordentligt med vatten ur sitt borrhål. Brunnsborraren lämnar ju efter sig ett protokoll på hur den borrat och vilken mängd vatten hålet ger. Inte hur kvalitén på vattnet är, därför är det viktigt att under 1 till 2 veckor låta vattnet cirkulera ordentligt och efter det göra vattenprov som skickas in till kommunens VA kontor för att kunna avläsa vilken kvalité det är på vattnet.

Rätt kvalité

Skulle inte det hålla den kvalitén som man önskar så finns det företag som säljer vattenfilter av olika slag. Det kan vara så att det behövs filter för järn och mangan och filter som höjer PH värdet i vattnet, det prov som skickas till kommunen visar på vilka filter som behövs för att få ett tjänligt vatten. Gör även en analys av radon i ditt vatten, skulle det visa sig vara höga halter så finns filter för att skilja radonet från vattnet.

Har man borrat och tänker sig använda sig av egen brunn så är det eget ansvar att se till att vattnet är tjänligt att använda. Därför är ett test av vattenkvalitén viktig så att du vet vilka åtgärder du behöver göra om vattnet skulle vara av en sådan kvalité så att reningsfilter måste sättas in.

Vatten för barn

För barnen

Har du små barn i familjen är det extra viktigt att se till att vattnet från din brunn inte innehåller några skadliga ämnen. Enligt livsmedelsverket bör du vara lite extra uppmärksam på om vattnet innehåller bakterier, mangan, arsenik, nitrat eller fluorid. Barn är nämligen extra känsliga mot dessa ämnen. Är fluoridhalten för högt i ert vatten är det lätt att emaljen skadas på barnens tänder och att de kan få missfärgningar på dem.