Buskar och träd på gården


Trädgården kan behöva ganska mycket jobb för att se välvårdad ut, många saker kan man göra på egen hand, men det finns även det som kräver mer än man själv klarar av.

Det grundläggande i trädgårdsskötsel är de flesta väl medvetna om, som att klippa gräset, rensa bort ogräs i rabatterna och liknande. Andra skötselråd är inte lika välkända.

blooming-tree

Fruktträd

Det är bäst om man kan hålla ett fruktträd till att endast ha fem huvudgrenar som alla spretar i olika höjder och riktningar från stammen. Om de växer lite väl jämnt med varandra kan man böja till grenarna genom att binda ett rep runt dem och förankra det i marken, sedan drar man åt tills att grenen är på en bättre höjd i en bättre vinkel. Repet kan man ta bort året efter. Om ett fruktträd börjar se gammalt ut kan man föryngra det genom att ta bort skadade eller sjuka grenar, samt de grenar som växer inåt.

Stubbar

Har man varit tvungen att fälla ett träd finns det nästan alltid ett problem kvar, stubben. Medan det finns omständigheter då man faktiskt kan tänka sig behålla stubben, är det många som vill få bort även den. Speciellt om man fällde ett sjukt träd. Att gräva upp en stubbe är inte roligt och vissa träds rötter går djupt ned. Istället kan man anlita någon som kan fräsa bort den. För att läsa mer om det som används för att fräsa bort ett stubbe kan man besöka den här sidan. Dessa fräsar används egentligen för sten, betong, och liknande så stubben är inget problem.

Buskar

När det gäller att beskära buskar är principen att helt enkelt gallra bort de äldsta grenarna, och detta bör göras varje år. Ta man bort omkring en fjärdedel av grenarna så håller sig busken ung och vacker. Man måste dock vara noga att skära av busken ända nere vid marknivå, annars löper busken ökad risk för svamp och sjukdom. Kom ihåg att en yngre gren blommar starkare och bättre än en gammal, det är speciellt viktigt att minnas när det gäller bärbuskar då även bären blir större och friskare på unga grenar.