Att fälla träd på tomten


879770_22708837-man-cutting-down-tree

Det kommer tillfällen då ett träd på tomten kan vara mer i vägen än att vara en fin del av den, det kan vara eftersom den står i vägen för ett utbyggnad eller kanske trädet håller på att dö och börjar se riktigt hemsk ut.

Kommer man till detta skede är det bäst att fälla trädet, men det finns ett antal saker man borde veta först. Medan det ju säger sig själv att man inte får fälla ett träd som står på grannens tomt eller på kommunens mark, är det mindre känt att man faktiskt kan behöva tillstånd för att fälla träd på egen mark.

För att undvika otrevligheter senare är det bäst att man först kontaktar antingen stadsplaneringskontoret eller bygglovsenheten i den kommun där man bor. Om ens område inte är K-märkt eller detaljplanerat finns det ingen lag eller angivelse som hindrar en från att fälla träd på sin tomt. Dock så kan det ändå finnas angivelser vad gäller specifika trädarter som ek, tall och ädellövträd. Finns det en detaljplan för området kan man behöva söka marklov för fällning hos kommunen.

Är det så att man arrenderar tomten så är man skyldig att först kontakta markägaren innan man fäller. Om ens tomt omfattas av strandskydden gäller oftast särskilda regler. Har grannen ett träd vars genar sträcker sig in på sin egen tomt har man rätt att ta bort dem vid tomtgränsen.

För att fälla trädet är det bäst att vi omdirigerar till en expert inom området, fällning av träd kan även kräva att man anlitar något att göra detta, allt beror på storleken på trädet och hur säker man är på sin egen förmåga.

När trädet väl är fällt kan man även ta bort stubben, detta kommer nästan garanterad att kräva att man anlitar någon som kan komma dit med en stubbfräs och ta bort den helt och hållet.